הפרשת חלה בישובי הדרום

ערבי הפרשת חלה
ערב הפרשת חלה , ערב העצמה נשית עם בת ישראל .הפרשת חלה במושבים, קיבוצים.