בתמונה מתנדבי סניף מ.א.לכישבתמונה מתנדבי סניף מ.א.לכישבתמונה מתנדבי סניף מ.א.לכיש