בסריקה ראשונית נודע כי גובה המים הוא מעל 2 מטרים ולמקום הוזנק של צוות יל"מ( יחידה לחילוצים מיוחדים) בפיקודו של ראש משמרת. הצוותים ערכו סריקות נוספות באיזור המגורים המרוחק יותר ולא אותרו לכודים נוספים. באמצעות טרקטור ועגלה שהיו במקום חולצו כל הלכודים למקום מבטחים ללא פגע. נראה כי סכר שנפתח גרם להצפות. 

דוברות כב"ה מחוז דרום

דוברות כב"ה מחוז דרום