מנכ"ל ארגון הקבלנים במחוז אשדוד והשפלה נפגש עם יצחק משה והרצל אלעני מהנדסי המועצות האזוריות של באר טוביה ויואב במסגרת קמפיין למיגור  תופעת קבלני בניין שאינם רשומים ברשם הקבלנים וקבלנים שעושים שימוש ברישיונות של קבלנים רשומים.  

שלומי בן עזרי: "על פי הסיכום, ארגון הקבלנים יעביר למהנדסי המועצות האזוריות מידע על קבלני בניין לא רשומים הפועלים בשטח השיפוט שלהם ועל עבירות בתחום בטיחות בבנייה המתבצעות באתרי  הבנייה בהם הם פועלים. מדובר באינטרס משותף למיגור התופעה הזאת".

שלומי בן עזרי -צילום פוטו דוד אסייג

במסגרת הפגישות סוכם כי לאחר אימות המידע שיתקבל, נפעל יחד איתם להוצאת צווי הפסקת עבודה לאתרי הבנייה שהם מפעילים ובמקביל נפנה לרשם הקבלנים למחיקת רישיונות של קבלני בניין שסוחרים ברישיון שלהם עם קבלנים לא רשומים. עוד נקבע כי אחד המהלכים הראשונים בהליך האכיפה יהיה הצבת שלט בגודל של מטר מרובע בכל אתר בו יצויין "כאן בונה קבלן רשום – בהתאם לתקנות".