ט"ו בשבט, או ראש השנה לאילנות נחגג בעבר תוך ציון התעוררות האומה לתחיית היישוב בארץ ישראל. כיום נחגג על ערכי איכות הסביבה וחינוך לשמירה על הטבע ורבים נוהגים לציין אותו בנטיית עצים ואכילת פירות יבשים.

בא״פ לכיש, שנודע גם בזכות ערכי הטבע העשירים בו, מציין את החג בנטיעת שתילים ברחבי הבסיס.

בסיס האימונים האינטנסיבי, שוכן בחבל לכיש, שהוא אזור בעל ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר. מצב זה מחדד את הקונפליקט שבין הצבא לטבע, במיוחד לאור חג האילנות. שנה אחר שנה, בא״פ לכיש מוכיח שאפשר לשמור על הטבע.

דובר צה"ל

שטחי האש בבסיס ממוקמים בשמורת הטבע ״בית גוברין מרשה״ שהוכר כאתר מורשת עולמית.

כבסיס אימונים המשתמש במשאב יקר זה להכנת הכוחות לתעסוקה מבצעית ולמצבי הסלמה בפיקוד מרכז, על הבא״פ להוביל את חייליו לאחריות ולמעורבות פעילה לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבסביבתו.

לכן, לצד הזדמנות לבוא במגע עם פיסת היסטוריה מרתקת, מצופה מהלוחמים לשמור על ערכי הטבע ולהביא אותם בחשבון בתהליך האימון בבא״פ.

למעשה, בא״פ לכיש לוקח חלק במיזם ״צבא הגנה לטבע - מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם״. תכלית המיזם היא פרויקטים סביבתיים בהובלת מפקדים. למעשה, מפקדי בא״פ לכיש נרתמו למשימה וביקשו לקבל על עצמם אחריות להגן על ערכי הטבע. הפרויקט בבא״פ הוא תקדימי בשני ערוצי הפעילות שלו: האחד- ביצוע מחקר לטובת תכנית אב לצמצום נזקי השריפות בשטחי האימונים של צה״ל, השני - יצירת שכבת מידע על ערכי הטבע בשטח האש. השמירה על ערכי הטבע וההגנה על הארץ הן ביד המפקדים ובאחריותם.

דובר צה"ל

על מנת לשמור על מיני הצמחים, בעלי החיים ואזורי הקינון הצפופים, קיימים כללים ופקודות שעל כל חייל לבצע בבא״פ, לדוגמא: ביצוע תרגילים רק במקומות מורשים, הקפדה על הניקיון וזיכוי השטח מתחמושת וכל פסולת אחרת.

בא״פ לכיש ימשיך להקפיד על שמירה על הסביבה והטבע, חג אילנות שמח!