צוות דרום במשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה פעל במשך מספר ימים באופן סמוי באתר פסולת פיראטי במועצה האזורית חוף אשקלון ואסף ראיות על מפעילי האתר, שיטת העבודה, בעלי המתחם וההתנהלות הכללית.

 

ביום ג', לאחר שהושלכה פסולת מסוגים שונים באמצעות משאיות פינוי פסולת ולפני כיסוי הפסולת באדמה, הצוות - בשיתוף פעולה עם כוח של מג"ב - ביצע אכיפה פלילית גלויה.

 

במסגרת הפעילות הצוות תפס משאית שממנה הושלכה פסולת מעורבת בתוך האתר הפיראטי, והמשאית נתפסה ונלקחה לחניון ייעודי. במקביל, החלו פעולות פינוי הפסולת לאתר מורשה.  

 

המשטרה הירוקה פתחה תיק חקירה, ובימים הקרובים כל הגורמים הרלוונטיים ייחקרו באזהרה ואף יוגש כתב אישום נגד כל המעורבים.

 צילום: המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה