מים

ב-1 בינואר עלה תעריף המים ב- 4.12% ועלייה זו מגלמת בתוכה את מרבית תוכניות הפיתוח המתוכננות לשנת 2019.

ברשות המים מדווחים '' ברור שהתעריף המעודכן כולל גם את האצת השקעות להקטנת השפעות הבצורת שהייתה באזורנו בחמשת השנים שחלפו. עליית התעריף מגיעה לאחר הורדה מתמשכת בשיעור ריאלי של כ-30% בממוצע בתעריפי המים והביוב במגזר הביתי ב-5 השנים האחרונות'' .

''יחד עם זאת מובן, שככל שמשק המים יזדקק ליותר השקעות, הדבר יבוא לביטוי גם בתעריף, כנדרש על פי חוק.''