הצבע המכוער בעולםהצבע המכוער בעולם

על פי ההוראות החדשות ייאסר שימוש בצבעים ובסימון לוגו או מיתוג אחר על גבי האריזות, למעט ציון שם המותג בפונט פשוט בגוון אפור. גודל אזהרת הבריאות ביחס לשטח החפיסה יוכפל מ-30% כיום ל-65%, והיא תופיע בצמוד לחלק העליון של החפיסה, ולא בחלק התחתון.

הצבע לחפיסות נבחר ב–2012 באוסטרליה, על ידי 1,000 מעשנים שהשתתפו בשבעה מחקרים שונים ובחרו בו כצבע הדוחה ביותר, הנראה כשילוב בין זפת ולכלוך. אוסטרליה היא מדינה פורצת דרך בכל הקשור למלחמה בעישון: החלטתה ב–2012 לעבור לחפיסות אחידות, שכוללות גם אזהרות גרפיות גררה מאבק משפטי ממושך מצד חברות הטבק שתבעו אותה בערכאות משפטיות שונות בתוך אוסטרליה ומחוצה לה.

בנוסף, ייאסר על הקמעונאים להציג את מוצרי העישון בכל נקודות המכירה, ובין היתר בפיצוציות, תחנות דלק, וחנויות מכולת. הקמעונאים יידרשו להסתיר את מוצרי הטבק "מאחורי ארון, במגירה או בכל דרך אחרת, כך שלא יהיו גלויים לעין". קמעונאי שיפר את החוק ייחשב כמבצע עברה פלילית ומסתכן בקנס של עד 226 אלף שקל.

על חנויות ייעודיות למוצרי עישון לא חלה חובה להסתיר את מוצרי העישון, אך נאסר עליהן להציב אותם מחוץ לחנות.