הסיפור שלא נגמר בכביש הדמים 

 תיעוד מבצעי כבאות והצלה, נגב מערבי.