מהתביעה עולה כי לפני כ-4 שנים במכלאה לגידול בקר לצורכי בשר וחלב במושב, בשעת בוקר   בעת שהרפתן טיפל בפרה,  הפרה  דחפה אותו ומחצה לו את יד ימין.

הביטוח הלאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה ופסק לו פיצוי בסך 30 אלף ₪.

באי כוחו של  הרפתן טענו בין היתר כי בעל הרפת היה  אמור לוודא שהפרה קשורה, לוודא כי העול (מתקן לתפיסת ראש הפרה)

נעול על ראש הפרה וכיוון שלא פעל כך, רשלנותו העמידה את הרפתן  בסיכון בלתי סביר. לטענתם אילו הפרה  לא הייתה משתחררת, לא הייתה מתרחשת התאונה ובנוסף לא סופק לרפתן ציוד עבודה וציוד מגן מתאים.

עו"ד גיל הראל