צילום ביטחון שדההלאחר מספר ימים של שקט החלו היום לשגר שוב בלוני תבערה מלבד השריפה של הרכב,  הבוקר נמצא בלון תבערה בגן ילדים בישוב במועצה האזורית אשכול. הבלון אותר על ידי גננת הגן שיצאה לחצר, הרחיקה את הילדים מהמקום ודיווחה מיידית לאיש הביטחון ביישוב.