שריפה בגברעםסרטון : יגאל מצרפי  בטחון אשקלון 

שריפה בגברעם