צילום כב"ה ארכיון

בשלושה מוקדים שונים. בוצעה בלימה של השריפה לכיון לול ומשק פרטי באזור עזריקם ואין סכנה לבתים טרם הושגה שליטה באירוע חוקר שריפות הוזמן למקום האירוע