צילון דוברות כב"ה נגב מערביצילום דוברות כב"ה נגב מערבי