מועצה אזורית חוף אשקלון 

ילדי שכבה א ביהס ניצנים מבקשים משאלה ומפריחים בלונים לשמיים

מועצה אזורית חוף אשקלון ראש המועצה אתמר רביבו עם סגנו גיל תימור  ובנו של גילראש המועצה האזורית חוף אשקלוןמ.א חוף אשקלוןראש המועצה האזורית חוף אשקלון אתמר רביבו עם בנו

בית ספר חופים יד מרדכי

-מ.א שער הנגבראש המועצה איתמר רביבו עם מנהל ביהס באר גנים החדש יקיר זוכר

-מ.א שער הנגב

-

מועצה אזורית שער הנגב 

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

מ.א שער הנגב

-

מועצה אזורית נחל שורק 

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מ.א נחל שורק

מועצה אזורית שדות נגב 

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

מ.א שדות נגב

-

מועצה אזורית יואב 

מ.א יואב

מ.א יואב

מ.א יואב

מ.א יואב

מ.א יואב

מ.א יואב- בתי ספר שדות יואב והאלה-

מועצה אזורית לכיש 

מנהלת בית הספר רבקה גובר סיגל ישי

מ.א לכיש - בית הספר רבקה גובר - טקס כיתות א'

מ.א לכיש רבקה גובר

מ.א לכיש - בית הספר רבקה גובר - טקס כיתות א'

-

מועצה אזורית באר טוביה 

בית ספר מבואות

בית ספר שדות

בית ספר שדות

בית ספר מבואות

תיכון באר טוביה

תיכון באר עמי

ראש מועצה אזורית באר טוביה

מ.א באר טוביה בית ספר רגבים

בית ספר רגבים מ.א באר טוביה

מ.א באר טוביה

מועצה אזורית באר טוביה-

מועצה אזורית אשכול 

מ.א אשכול

מ.א אשכול

מ.א אשכול

מ.א אשכול