בחמישי בבוקר יצאו בסיוע המועצה  האזורית אשכול  אוטובוסים שיסיעו את תלמידי אשכול לנקודת הסיום בגן הורדים בירושלים מול הכנסת.

תלמידי כפר הנוער ׳ביכורים׳ באשכול יבצעו בטקס המחאה את שיר הנושא של המחאה - ׳תנו לגדול בשקט׳ (של שלומי שבת) .

 בשעה 15:00 יגיעו התלמידים אל נקודת הסיום למחאה מול הכנסת בגן הורדים מוזמנים להצטרף אליהם לישורת האחרונה של המחאה. 

צועדים לירושליםבני נוער נופי הבשור מועצה אזורית אשכול