כל גדוד יחד עם הרבש״צים תרגל שלוש מיומנויות הכרחיות לניהול אירועים בגזרת יישוב, כניסה וסריקת מבנה, סריקת רחוב והתקלות עם אויב בטווח קצר. 

תרגיל מסוג זה נועד לחזק את הקשר בין הצבא לעורף, העבודה המשותפת ושיתוף הפעולה של גדודי המילואים עם הרבש״צים יוצר חיבור הכרחי של הצבא להתיישבות.

דובר צה"ל

תומר ע' קצין עורף של החטיבה הדרומית מספר על התרגיל:
״יש חיבור חזק בין הצבא להתיישבות, הקשר הזה ושיתוף הפעולה באימונים מסוג זה חשוב לאזרחים, וחשוב גם לנו כדי לשמור על הכשירות וכדי להשתפר״.

מח"ט דרומית, אל"ם לירון בטיטו:
״אימון חשוב מאוד להעלאת הכשירות של גדודי המילואים של החטיבה לאתגרים המבצעיים בחירום, ההירתמות של ישובי המועצה והרבש״צים והחיבור אלינו כחטיבה היינו יחודי, קשרי העבודה והחברות מאפשרים לנו לעשות יחד,בשיתוף פעולה הגנה מנצחת!״

דובר צה"ל