אמש דיווח קטין למשטרה על מציאת מוקש ישן. פרט לכך סיפר הקטין על טנק עתיק הקבור בחולות בין אשדוד לניצנים שחלקו העליון החל נחשף על פני הקרקע. חבלני משטרת ישראל שהגיעו הבוקר למקום איתרו את הטנק שככל הנראה נמצא במקום עשרות שנים, עוד מימי טרום קום המדינה. בסריקות נוספות שערכו החבלנים אותר במרחק לא רב מהטנק פגז ישן, אך ספק במשטרה אם קיים קשר בין השניים. חבלני המשטרה פינו את פריטי האמל"ח הישנים וביצעו השמדה מבוקרת של השניים. 

לציין, בדיקת חבלני המשטרה העלתה כי הטנק על פניו ריק מתוכן מסוכן, פרט לחול. 

יאיר פרג'ון ראש המועצה חו אשקלון "אזור חולות ניצנים שמש במשך שנים רבות שטח אימונים של צה"ל. עד להעברת הבסיסים לנגב היו הטנקים מגיעים ממחנה ג'וליס אל חולות ניצנים ומתאמנים בדיונות. צה"ל הציב טנקים לצורך מטרות . מאז שנות סוף השמונים צה"ל כבר לא מתאמן עם השריון באזורים אלה. אך בשטח נשארו שלדי טנקים רבים. לאורך השנים חלק משלדי הטנקים התכסה בחול .... להערכתי בסופות שהיו בשבוע שעבר נחשף אחד אחד מהם. כמובן כל מי שמטייל ומזהה דבר מה עליו לנהוג באחריות ולדווח למוקד המשטרה על מציאת כל חפץ."