בשלב זה ולאחר הערכת מצב שקיימה המשטרה עם נציגי הכיבוי, לא נשקפת סכנה לתושבים. יחד עם זאת, במשטרה מבקשים מהציבור שלא להתקרב בשלב זה לזירות כל מנת לאפשר לכוחות המקצועיים לסיים את פעילותם ללא נפגעים בנפש.
צילום דוברות משטרה: