בפגישה הוסכם להקים לאלתר צוות כדי לגבש תוכניות לפתרון המשבר בחקלאות. הצוות יורכב
מנציגי משרד האוצר, משרד החקלאות ונציגים של המשתתפים בפגישה. הצוות יגבש תוכנית שתועבר לאחר מכן לממשלה. הצוות יפעל במסגרת משרד ראש הממשלה. 
במפגש השתתפו שר החקלאות אורי אריאל, מנכל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו, ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' וראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן, מנכ"ל מושבי הנגב יוסי ישי (לשעבר מנכ"ל משרד החקלאות), ונציגי החקלאים צביקה פינקלשטיין ויגאל חן.  
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' "אני מברך על הפגישה החשובה. ראש הממשלה ייחד לפגישה למעלה משעה וחצי, והיה שותף מלא לשיח בפגישה. מטרת הצוות שיוקם היא לגבש תוכנית לשיקום החקלאות בישראל לשם השגת מטרותיה הלאומיות וכבסיס למחקר ופיתוח לשיתופי פעולה בינלאומיים. זו פעם ראשונה שמניחים את הבעיות האקוטיות של החקלאות על שולחנו של ראש הממשלה. אני בטוח שבשיתוף פעולה נוכל לקדם את הנושאים ולהביא תוכנית אופרטיבית. זה יכול לקרות רק בסיוע ראש הממשלה."
depositephoto
 ראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידאן אמר "אני מודה לראש הממשלה שנענה לפנייתינו לקיים את הפגישה החשובה הזו, שהיא הסמן להתחלת מהפכה אמיתית להצלת החקלאות בישראל. הממשלה חייבת לאזן בין רצונה להוריד את יוקר המחייה ובכלל זה את מחירי התוצרת החקלאית, לבין ההכרח לשמר את החקלאות." עידאן הוסיף "החקלאים מתמודדים כיום עם בעיות קשות בהם הטרור החקלאי, הצתות בעוטף ובה בעת מתמודדים עם הגזירות הכלכליות ועם קיצוץ מכסות המים."