depositephoto

בעקבות המצב החריג שבו כ 300 מהתושבים מסתגרים בבתים, בקיבוץ ארגנו מערך מתנדבים שיחלק אוכל ומצרכים למבודדים. תושבת היישוב ששוהה בבידוד: "מתוך הקושי יוצא משהו נורא מרגש".