אגף החינוך מועצה אזורית חוף אשקלון

הביקור נפתח במשרדי מינהל החינוך של חוף אשקלון בשיחה שערך ראש המועצה, איתמר רביבו, וצוות מנהל החינוך עם נציגי האגף.

ראש המועצה פתח ובירך את נציגי המשרד על שיתופי הפעולה והדרך המשותפת. בסיומה של השיחה עברו המשתתפים לסיור בנתיב העשרה, שם קיבלו תדריך מקב"ט המועצה, אמנון זיו, אודות המצב הביטחוני באזור הדורש התייחסות מיוחדת.

לאחר מכן המשיכו נציגי האגף בליווי נציגי המועצה אל בתי הספר "חופים" ו"שקמה-דרכא", שם התרשמו מהתקדמות מבני החינוך החדשים ומאופן מיגונם.

הסיור נחתם בדיון עמוק שהתקיים במועצה ביחד עם כל מנהלי המחלקות הרלוונטיים ובסיומו העבירו נציגי האגף מסר כי הם יתגייסו לנפק אישור דחוף לבניית 9 גנים נוספים ביישובי חוף אשקלון.

"אנו עומדים בפני שינויים משמעותיים בכל הנוגע להשקעה בתשתיות החינוך שלנו" אמר ראש המועצה, איתמר רביבו, "הביקור של נציגי אגף הבינוי במשרד החינוך הוא ביקור חשוב ומשמעותי. אנו נמשיך לפעול באופן נמרץ לבניית גני ילדים נוספים, השלמת הבינוי בבתי הספר 'שקמא-דרכא' ו'חופים' וכן העברת ישיבת 'בני יששכר' למבני חינוך קבועים".

במהלך השבועות הקרובים יתקבלו תשובות סופיות עבור הקולות הקוראים שהוגשו על ידי מינהל החינוך במועצה לצורך הקמת ספרייה חדשנית בבית הספר "מורשה" שבמושב ברכיה, חדרי הכלה ומרחבי M-21 ביישובי המועצה.