התלמידים  הזוכים הם צפריר ברנס, אורפז חביב ועדן קוממי. החידון נערך לציון 70 שנים להקמת המדינה וייסוד משטרת ישראל, ולזכרו של יעקוב גז, ראש אגף מצילה במשרד לביטחון פנים ויו״ר וועדת ההיגוי של הפנימיות ללימודי משטרה.

לקראת החידון  הכין והוביל את התלמידים רב פקד דן שחם, מפקד המסלול. 

את נציגי כפר הנוער כנות ליוו 200 תלמידים מהכפר, שעודדו ושמחו יחד עם המנצחים.

באדיבות כפר הנוער כנות