כ-440 תלמידים, בנושא זהירות בדרכים. מטרת פעילות משטרתית זו הנה העלאת המודעות של הילדים לכל הקשור בחשיבות האחריות האישית של כלל משתמשי הדרך המובילה להתנהגות אחראית, צייתנית ושומרת חוק ומתחשבת.

בין הנושאים שהועברו- היסח הדעת בעת הליכה בדרך, התנהגות נכונה וראויה ברכב ובהסעה, אופניים חשמליים והחוק בעניינם, וחציית כביש נכונה ובטוחה. התלמידים גילו התעניינות רבה תוך קשב לנושאי ההרצאה ואף תרגלו חלק מהנושאים בפיקוח והכוונת השוטרים.

דוברות משטרה

דובורת משטרה