שוק איכרים. צילום: חיצ

איתמר רביבו ראש המועצה שלח מכתב לתושבים ובו כתב: "מועצה אזורית חוף אשקלון מעודדת קיום אירועים ופעילויות בתחומי התרבות והתיירות שמטרתם בין היתר, חיזוק ענף החקלאות המקומית.  במסגרת זו מוצג קול קורא ליזמים, תושבי המועצה, זאת בהתאם לחזון המועצה ותכניות העבודה של אגף התיירות במועצה".

מטרת הקול הקורא, לפי ראש המועצה, היא פיתוח הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר מצד מגדלים בשווקים המקומיים באמצעות סיוע ליצרנים וחקלאיים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק איכרים ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד.

הבקשות שיגיעו ידונו על ידי וועדה מקצועית והיא זו שתאשר את ההשתתפות בשוק האיכרים.

יזמים מוזמנים להגיש הצעותיהם לקיום שוק איכרים ומכירה של תוצרת חקלאית מקומית עד תאריך 07/01/19 , ח' שבט תשע"ט.

ניתן לפנות למנהלת התיירות במועצה, נטלי מלכה:  054-8324444

דוא"ל:

[email protected]

על כל הפרטים ואופן הרישום- בקישור הבא: https://www.hof-ashkelon.org.il/news/471/