.

לינק הרשמה לסלון בנושא קולנוע:
https://zikaronbasalon.herokuapp.com/he/pages/host_register_link?id=10055

לינק הרשמה לסלון בנושא מוסיקה קלאסית:
https://zikaronbasalon.herokuapp.com/he/pages/host_register_link?id=10607