מועצה אזורית יואב

המועצה זכתה ב'קול קורא' של המשרד להגנת הסביבה, שהמשמעות שלו כי המועצה תממן 30% מפרויקט התייעלות אנרגטית במועצה. ההתייעלות תושג אחרי החלפת תאורת הרחוב ברחבי המועצה כולה. הנתונים מראים כי שימוש במנורות לד משתלם בזכות אורך חייהן שמגיע ליותר מ-10 שנים ויכולתן לעבוד מעל ל-60,000 שעות, מה שמביא עמו חיסכון של כ-70 אחוז בצריכת החשמל.

 

הפרויקט בוצע במועצה בכביש הגישה למבנה המועצה, בבית הספר 'צפית', וביישובים: נחלה, כפר הרי"ף ובהרחבה של כפר מנחם. בשלב ב' המבוצע בימים אלה מצטרף לפרויקט גם קיבוץ רבדים.

המעבר לתאורת לד נועד לשפר את איכות התאורה, לחסוך עליות תחת המדיניות הירוקה של המועצה.