החל מהיום, ה-1.1.2020, המועצה האזורית יואב תחדל להשתמש בחד פעמי בבניין המועצה. ביוזמה של עובדי המועצה, אשר קיבלו את ברכתן של ראש המועצה ד"ר מטי צרפתי הרכבי והמנכ"לית מירית דגני, החלה המועצה לעבור לשימוש בכלים רב פעמיים. לטובת המהלך נרכשו כוסות, צלחות וסכ"ום שישמשו את העובדים במהלך היום יום העבודה.

 פסולת פח כתום

כמו כן, הוצבו במטבחונים בבניין המועצה פחים להפרדת פסולת: פח לפסולת אורגנית שתהפוך לקומפוסט, פח כתום לאריזות פלסטיק לניילון ולשימורים ופח לאשפה רגילה.

 

ד"ר מטי צרפתי הרכבי ראש המועצה האזורית יואב: "שמחה שמועצה אזורית יואב פותחת את שנת 2020 עם בשורה סביבתית נוספת. גאה שהמועצה ממשיכה ומשתלבת במגמה עולמית של שמירה על הסביבה ומשאבי הטבע ומזעור השימוש בפלסטיק".

 .