צילום באדיבות שלהבת כהן.

שתי תעודות הוענקו לתושבות המועצה:

לגב' צביה עסיס ממושב ברכיה שסיימה את תפקידה לאחר תשע שנות התנדבות ולגב' לאה פריימן ממושב כוכב מיכאל על תרומתה לקהילה עם אוכלוסיית הקשישים במועצה במשך 21 שנים. התעודות חולקו במסגרת יום עיון של המחלקה ליעוץ לקשיש בביטוח הלאומי באשקלון. ר

כזת המתנדבים במועצה, שלהבת כהן: "אין ספק כי מתנדבי המועצה פועלים במסירות גדולה למען אוכלוסיית הוותיקים במועצה שלנו. אני קוראת לתושבים נוספים מגיל 55 ומעלה לבוא ולהצטרף לשורות המתנדבים במועצה".