בנוסף להיותה מגיבה לאירועי חירום רפואיים אוסנת מתנדבת בפרוייקט 'תן כבוד' של איחוד הצלה בו כל מתנדב בפרוייקט מוצמד לקשיש קבוע ונפגש איתו אחת לשבוע במטרה לעקוב אחר מצבו הרפואי ולהפיג את בדידותו. ביוזמה אישית של אסנת ובסיוע בנה נועם יצאו השניים אל אותו דיור מוגן בעיר ועברו דלת דלת בין דיירי הבניין וחילקו לקשישים שחלקם חיים לבדם משלוח מנות לכבוד חג הפורים.

אסנת ראובן מסרה: "ישנם קשישים החיים לבדם וזה המעט שאנו יכולים להוקיר ולהעריך אותם, ריגש אותי נורא האושר שהיה על פניהם עם חלוקת משלוח המנות, ומעבר לכך אני רואה בצירוף בני לפעילות זו כדרך חינוך והענקת ערכים לכיבוד ועזרה לזולת".

איחוד הצלה

איחוד הצלה