היום התקיים מפגש ועדת ההיגוי לקידום תכנית אב לחינוך במועצה האזורית באר טוביה, בראשות ראש המועצה.

במסגרת הכנת התכנית, נפגשים נציגי חב' סמל, המובילים את הליך הכנת התכנית, עם נציגים מכלל ישובי המועצה וכן עם בעלי תפקידים במערכת החינוך המועצתית ובמוסדות החינוך בה, נציגי הנוער ועוד.

מטרת התכנית הינה לאפשר למועצה לקיים תכנון ארוך טווח למערכת החינוך המועצתית ומתן מענה חינוכי איכותי לקידום כל תלמידי המועצה.