כחלק מהחשיבות שהמתנ"ס והמועצה רואים בחיזוק ופתוח העשייה הקהילתית, בחרנו לקיים השתלמות בנושא זהות קהילתית ומקומה בחיזוק הקהילה. בשבוע שעבר נערך המפגש הראשון (מתוך ארבעה). במפגש השתתפו רכזי וותיקים, רכזי חינוך ורכזי תרבות. המפגש היה בסימן "למה לי קהילה עכשיו" ועסק במקומה של הקהילה בהתמודדות עם סוגיות שונות של בעלי תפקידים. במפגש עלו דילמות מקצועיות, רעיונות לשיתופי פעולה אפשריים, התמודדות של בעלי תפקידים בתוך הקהילות המשתנות ועוד.
דר' מטי צרפתי-הרכבי ראש המועצה האזורית יואב .