מהמועצה אזורית יואב נהרג תומר קידר מקיבוץ נגבה וחברו תום כיתאין מנווה שלום. אשר למדו יחדיו בתיכון צפית.

לזכרם של הנופלים באסון, הוקם בקיבוץ נגבה אתר הנצחה בשם "גבעת תום ותומר".

האתר הוקם על ידי הוריו של תומר, יואב וחגית קידר והוכר ע"י משרד הביטחון כאתר הנצחה לאומי.

יום האסון הארבעה בפברואר 1997  המסוקים המריאו ובשמי שאר ישוב התנגשו זה בזה והתרסקו. מכל 73 החיילים לא נותר איש בחיים.
 
לכבוד החיילים הנופלים הקימו , הוריו של תומר גן זיכרון .

באתר יש גן בוטאני העשיר בצמחים ופרחי ארץ ישראל.  גן קסום המספר את סיפורם של הנופלים, גיבורי ישראל.

המועצה בשיתוף משפחת קידר והקרן לשיקום מחצבות מקדמת פרוייקט הנגשה, שיפוץ והסדרי חניה.