עם פתיחת השנה האזרחית החדשה הכריזה המועצה על פיתוחה של תכנית המתאר הכוללנית.  התוכנית ביוזמת מליאת המועצה האזורית יואב והעומדת בראשה, נבחר צוות מקצועי רחב בתחומי תכנון עירוני, אדריכלות, כלכלה, איכות סביבה, חברה, תחבורה, תיירות ותשתיות – בראשות משרד "לרמן תכנון עיר ואזור.

התכנית מלווה בוועדות היגוי רחבות של כל משרדי הממשלה וגורמים בעלי עניין. לאחר מספר ימי סיור ברחבי המועצה של בעלי התפקידים והחברה המלווה ופגישות אין ספור, נפגשו מנכ"ל החברה הכלכלית של יואב, חגית סלוצקי, מהנדס המועצה, הרצל אלעני וביחד עם 'לרמן תכנון עיר ואזור', עם מנהלי הקהילות ביישובים השונים במועצה. במהלך הפגישה העלו מנהלי היישובים את הצרכים שלהם וקיבלו מענה על שאלותיהם.

מדובר בעוד חלק בפאזל שירכיב בסוף את תכנית המתאר של המועצה, התכנית תקבע את עתיד המועצה ותושביה ב-30 השנים הקרובות.

המפגש הבא של צוות התכנון יתקיים בערב שיתוף ציבור שיתקיים ביום שני, 05/06, בשעה 18:30, באודיטוריום 'צפית'.

להרשמה http://bit.ly/2qvpfjD