האדריכל ירכז את צוות התכנון ויוביל את תהליך התכנון המפורט, מתוך הצורך להכנת תכנית מתואמת בין גורמי התכנון השונים.

החברה הכלכלית  של מועצה אזורית יואב, המובילה את הפרויקט, פרסמה לאחרונה את המכרזים הבאים:

-מכרז לתפקיד מתכנן חשמל ותקשורת

- מכרז פומבי עבור תכנון המים, הביוב, הניקוז והתיעול.

במקביל, חברת המיתוג "כהן חזקיה פרסום ויעוץ אסטרטגי בע"מ" החלה גם היא את עבודתה.

החברה מתמחה במיתוג אזורי תעשיה, ותעסוק, בין השאר בגיבוש דרכי פעולה ואסטרטגיה לשיווק הפארק והגדלת החשיפה של הפארק אל מול יזמים פוטנציאליים.