על פי הנתונים, עלה בהדרגה מספר הנבחנים בחמש יחידות מתמטיקה מאז שנת 2013. בשנת 2015 נבחנו 30 תלמידים ואילו בשנת 2016 עלה מספרם ל-47. גם הציונים השתפרו וקפצו מ-85.23 ל-89.2. בגזרת האנגלית, נרשמה עלייה מ-139 תלמידים בשנת 2015 ל-151 בשנת 2016. הציון הממוצע עמד על 86.

 דרור שור עם מועצת התלמידים והמנהל רוני ארז

במועצה, שהקימו באחרונה ועדת היגוי לכלל מערך החינוך שבה משמשת כיועצת דלית שטאובר, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, שמים את החינוך בראש סדר העדיפויות ומזרימים תקציבים. נתוני הניגשים לבגרות לצד השיפור בציונים, משקפים את ההשקעה הגדולה של ראש המועצה דרור שור בחינוך, ומהווים עדות נוספת לכך שבבאר טוביה יש בני נוער מצוינים. גורמים במועצה מעודדים מהנתונים, ובעיקר מטיב התעודה שמקבלים התלמידים.