Y פארק – פארק העסקים יואב, הינו הפרויקט הכלכלי הגדול ביותר שידעה המועצה.

לצד גיוס צוותי המתכננים, מיתוג ובחירת השם והלוגו לפארק, יצא החודש פרסום רחב במגזין העסקים A1, הפונה למשקיעים פוטנציאליים לחשיפת הפרויקט בעולם העסקים בישראל.

 

פארק העסקים מקודם מעל לשנה על ידי החברה הכלכלית, בליווי חברת "האחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ". המרכז יהווה עוגן כלכלי למועצה האזורית יואב ויחזק את חוסנה הכלכלי באופן משמעותי. את הצוות המקצועי מלווה סוכנות הפרסום "כהן חזקיה" שנבחרה להוביל את תהליך המיתוג והליווי האסטרטגי. חברת "ינון, תכנון יעוץ ומחקר בע"מ" נבחרה כאדריכל הנוף להוביל את צוות התכנון לביצוע. חברת "א. פנקס ובנו" זכתה במכרז פומבי לשירותי המדידה. עוד בצוות התכנון – יועץ התנועה דוד בז'רנו, תכנון החשמל והתקשורת – "אפרו שירותי שיווק והנדסה בע"מ", תכנון תיעול, ניקוז, מים וביוב – "אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה" ויועצים נוספים.

 לוגו

שטח המרכז עומד על כ- 1,040 דונם, והוא כולל את אזור התעשייה "מסמיה" הקיים.מתוכו ישווקו ע"י רשות מקרקעי ישראל מגרשים בסך כולל של כ- 400 דונם בייעודי תעסוקה, אחסנה, מסחר ותעסוקה, תעשיה ומשרדים, תעשיה ואחסנה.

פארק התעסוקה צפוי להוות עוגן כלכלי איתן למועצה לצד מענים בתחומי התעסוקה לתושבי המועצה.