בטקס שהתקיים באולם הספורט, אמר מנכ"ל הכפר שמעון סולומון שחג הנטיעות מתאים למהות הכפר, בית ספר חקלאי, והנטיעות מגבשות בן תלמידי המועצה. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, הצטרף לתלמידים, הפשיל שרוולים ויחד עם ידידו, יונה בן ארי, נטעו עץ אקליפטוס. "העץ הזה ייצר הרבה מאוד פרחים, צוף ויתן לדבורים שפע של צוף ואבקנים וכך יהיה הרבה דבש. ארץ זבת חלב ודבש", אמר פרג'ון.

ראש מועצה  אזורית חוף אשקלון   ותלמידים נוטעים צילום : יאיר הרוש