השנה, חבר השופטים החליט להעניק את האות לביה"ס אזורי "האלה" שבמועצה אזורית יואב כהערכה על מגוון פעילויות סביבתיות משמעותיות שנערכו בו במהלך השנים.

ערכי איכות הסביבה והקיימות מעוגנים בחזון ביה"ס ובוצעו לאורו שלל פעילויות לשכבות הגיל השונות. חשוב לציין שמדובר במוסד חינוכי אזורי שבכוחו להשפיע רבות על כלל אוכלוסיית המועצה.

בית הספר האלה צילום מרחפן

מזה מספר שנים מתקיימת בביה"ס מסורת של "שוק- קהילה" בסמיכות לחג השבועות, שבו נמכרת התוצרת של הגינה והחממה בבית הספר, לצד שוק קח-תן של מוצרי יד שניה. במהלך שנת הלימודים וכחלק מתכנית הלימודים התלמידים לומדים את רזי גידול הגינה המקיימת, גידול ,ריבוי צמחים ואיסוף זרעים בגינה ובחממה בבית הספר.

 

מזה מספר שנים קיימת קבוצת משפחות מקהילת בית הספר המקיימות "גינה מקיימת בייתית" בהנחיית מורים מבית הספר.

בנוסף, בבית הספר נעשית פעילות שנתית "בית ספר האלה- מעביר את זה הלאה" שבה התלמידים תורמים אופניים משומשות שנמסרות, לאחר טיפול, למשפחות נזקקות.

זאת ועוד, איגוד "ערים" בחר לשלב את בית הספר בסרטון התדמית של האיגוד לאור הפעילות הסביבתית המתקיימת בו, נראות ביה"ס והמרחבים הסביבתיים החינוכיים החוץ כיתתיים אשר מטופחים ומטופלים לאורך כל השנה, כפועל יוצא של החזון הבית ספרי.

 

כאמור, אות הנגב היא יוזמה של עמותת "נגב בר קיימא", אשר הוקמה בשנת 1998 במטרה לגבש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר קיימא בנגב וליישמם באמצעות דיאלוג בין מקבלי ההחלטות והציבור. העמותה פועלת לשיפור הסביבה בנגב, לשימור ערכי הטבע והנוף , הגברת מודעות הציבור לערכים אלו וסיוע בקידום תכניות העוסקות בפיתוח הנגב בר- קיימא ולמניעת מפגעים המשפיעים על בריאות ואיכות החיים בנגב. רק השנה קיבלה ראש המועצה ד"ר מטי צרפתי הרכבי, את אות יקיר הנגב לשנת 2017 מטעם העמותה על חלקה בקידום ובפעילות בתחום הסביבה.