.

אזעקה - נא להכנס למרחבים מוגנים. צוות יישובניק נט בודק את השלכות הירי לאזור.

מיד נעלה פרטים מלאים