.

מועצה האזורית  אשכול נמסר הערב: "בהמשך לאזעקה בכיסופים, בוצעו שני שגורים לשטחנו. נשמע פיצוץ אחד רחוק, מחוץ ליישוב. מתבצעות סריקות במרחב. לא ידוע על נזק או נפגעים בגוף. אין שינוי בהנחיות"