עם היוודע הדבר לגורמי המועצה, נשלח לאודיטוריום צוות חיטוי לפי הנחיות משרד הבריאות. בוצע חיטוי יסודי באודיטוריום והמקום נשאר סגור למשך 7 ימים נוספים על פי ההנחיות שהתקבלו.
מנהלי בתי הספר והגננות במועצה התבקשו לחדד נהלים מול כלל בעלי התפקידים הנושאים במפתחות למבני החינוך, שחל איסור גורף לקיים כל פעילות שאינה קשורה בביה״ס כלל לא בעת לימודים ולא בזמן החופשות.
הבהרה לגבי שני המדריכים הנחיית הבידוד לגבי השבים מאוסטריה ניתנה לאחר 12 ימים מהיום ששני המדריכים כבר שבו ארצה. הימים שבהם היו מחויבים לבידוד הסתיימו והם לא פיתחו כל תסמין והם מורשים שלא לשהות בבידוד, זאת לאחר שכאמור הסתובבו באופן חופשי 12 ימים קודם לכן, עד שניתנה ההנחיה מטעם משרד הבריאות לגבי השבים מאוסטריה.
תפיסת עולם. בית הספר שקמה, צילום: באדיבות בית הספר