הפסדתם ימי עבודה בעקבות הלחימה האחרונה בדרום? אושרו התקנות לפיצויי עסקים ועובדיםהתקנות שקודמו בלחץ הוועדה יעניקו פיצוי לעצמאיים ולמעסיקים עבור הוצאות שכר עובדים שנעדרו בשל סגירת מקום העבודה ולהורים שנעדרו מעבודתם בשל סגירת מוסדות חינוך, דבוראים ועובדי ענף התיירות שנפגעו ממושכות יוכלו לבחור להשוות את מחזורם השנה למחזור אשתקד. לדרישת הוועדה נקבע כי התקנות יישארו בתוקף מספר חודשים נוספים מעבר לסוף השנה, על מנת לבחון את המשך נחיצותן

דוברות הכנסת

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (ב') את התקנות המעגנות פיצויים לעסקים ולעובדים באזור עוטף עזה והדרום לעניין תקופות הלחימה וגל טרור ההצתות ב-8 החודשים האחרונים, זאת בהתאם למתווה שגיבשה הוועדה ואומץ ע"י רשות מיסים. גם היום הכניסה הוועדה מספר שיפורים לטובת תושבי הדרום, בין היתר לדרישת יו"ר הוועדה נקבע שכר יומי גבוה יותר משהציע רשות המיסים, לפיו יחושב גובה ההחזר. את מתווה הפיצויים הציע שר האוצר, משה כחלון, והוא גובש ברשות המסים בתיאום עם נציגי המגזר העסקי.

המתווה מציע מסלולי פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה (כפי שמפורטים בתקנות):

  • מסלול מחזורים לענף הדבורים - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 28.2.19.  
  • מסלול מחזורים לענף התיירות הכפרית - לתקופה מיום 1.5.18 ועד 30.4.19. 
  • מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים – לתקופה מיום 1.5.18 עד 28.2.19.  

עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו, נקבע מנגנון פשוט וישים לפיצויים כמפורט:

  1. בענף התיירות והדבורים  - הפיצויים לענפים אלו יינתן במסלול מחזורים. הניזוק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני בהשוואה למחזור העסקי בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת תינתן אפשרות לניזוק לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר, חלף מסלול מחזורים.  
  2. כל הענפים - שכר בגין היעדרות מעבודה בשל הוראות פיקוד העורף בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה: המסלול מפצה מעסיקים ועצמאים בגין הוצאות השכר בעבור הימים בהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשות מקומית או בשל הוראה על סגירת מקום עבודה. המסלול מבחין בין תקופת היעדרות של עד 10 ימים במהלך התקופה המזכה (החל ב-1.5.18 ועד 28.2.19), בגינה יינתנו פיצויים "במסלול מהיר" בסך של 370 ₪ ליום לבין היעדרות של יותר מ-10 ימים, בגינה יינתנו פיצויים בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות, בדומה למבצעים קודמים.  

לאחר פרסום התקנות ברשומות, תפרסם הרשות הוראת ביצוע וטפסים להגשת התביעות. נציין כי ניתן יהיה להגיש את התביעות עד תום 4 חודשים מיום פרסום התקנות ברשומות.

הרשות גם תערוך כנסי הסברה שיסייעו לתובעים להגיש תביעות. 

בנוסף אישרה הוועדה 2 תקנות נוספות:

הוספת 11 ישובים לרשימת ישובי הספר בעוטף עזה, זאת במסגרת תוכנית הממשלה "לחיזוק החוסן האזרחי בשדות ובישובי עוטף רצועת עזה". הוספת הישובים לרשימה תאפשר מתן פיצויים עקיפים שנגרמו בתחומם, בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים.

רשימת הישובים:

אבשלום, איבים, גברעם, זמרת, יכיני, כפר מימון, שובה, שדרות, שלומית, תושיה ותקומה. הוספת הישובים נווה ובני נצרים לרשימת היישובים הנכללים בצו הסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי, המעניק הטבות שונות ובמרכזם הטבת מס, לתושבי ישוביי קו העימות בדרום, אשר עפ"י עמדת הגורמים המקצועיים במשרד הביטחון ובהמלצת שר הביטחון מתקיימים בהם שיקולים ביטחוניים המצדיקים הוספתם לרשימת קו העימות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני פתח את הדיון: "אנחנו דנים היום בתקנות לעניין הפיצוי לעוטף עזה והדרום, אני משבח את רשות המיסים ומשרד האוצר על העבודה, לצד כך ביקשנו להפוך את ההוראה להוראת קבע, על מנת למנוע את הזעזוע בכל פעם ונדון בכך היום וכן בתיקונים ליצירת מתווה אפילו טוב עוד יותר.

מירי סביון, משנה למנהל רשות המיסים: "התקנות שהבאנו כאן באות לפטור כמה בעיות שהתקנות הקיימות לא יכולות לפטור בשל המצב הביטחוני. החל מחודש מאי בעקבות טרור העפיפונים והטרור בכלל, זיהינו כמה לקונות בחקיקה הקיימת, ולנקודות האלה נתנו מענה.

לעניין פיצויים בגין שכר, היו 5 ימים עד כה בהם הורו לא לקיים פעילות עסקית או לימודים. לתיירנים הייתה פגיעה מאוד, ההזמנות ירדו עד כמעט אי ביצוע הזמנות בכלל, לכן נפצה בגין ירידה בשכר או בהשוואה למחזורים קודמים".

ח"כ אמיר פרץ: "הגיע הזמן למסלולים מהירים יותר, מי שרוצה לקבל משהו כללי ומי שרוצה להגיע להסכמה עד גבול השקל יוכל". ח"כ יצחק וקנין: "תמיד אמרתי שעדיף ללכת על מסלול מהיר ובטוח – הירוק".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "היה לנו ויכוח, אני ביקשתי הוראת קבע, הבאתם לנו הוראת שעה. אנחנו בסוף דצמבר, מאוד יכול להיות שתצטרכו לבוא לכאן בעוד שבועיים ושוב להתחיל את הסאגה מחדש, כאשר אפשר להחיל את זה כהוראת קבע והכל מסתדר".

בנוסף עלה במהלך הדיון כי בניגוד לטיוטה שהוגשה לוועדה, בה עמד ההחזר על יום עבודה על 370 ₪, עומד השכר בתקנות שהובאו לאישור על 330 ₪. יו"ר הוועדה קבל על העניין וגם איגוד התעשיינים הצהיר כי הדבר מנוגד לחישוב שנעשה עמהם. הצדדים יצאו להידיינות לאור הפערים בנושא הוראת הקבע והשכר היומי.

לאחר דין ודברים נקבע כי השכר יעמוד על 370 ₪ ליום, ולעניין הוראת השעה או הקבע, נקבע כי ההוראה תוארך עד לסוף חודש פברואר באופן כללי וב-4 חודשים לעניין עסקי התיירות, על מנת לבחון את הנושא והצורך בהותרתה בהמשך.

ח"כ גפני: "לאחר שקיבלנו את התוספות השונות לישובים, שחלקן הופכות להוראות קבע, ביקשנו להפוך את כל המנגנון לקבוע. אמרו לי מצד רשות המיסים שהוראת הקבע שאני מבקש יוצרת עיוותים, ויהיה עיוות בדיווחים, ויהיה מצב בו אני עושה עוול.

הם הציעו שתהייה הוראה שלא תסתיים ב-31 לדצמבר, היא תמשיך עד סוף פברואר ולעניין התיירות לעוד 4 חודשים, רשות המיסים תגיע באמצע פברואר לדיון כאן ויוחלט אם להמשיך ולהאריך את זה". יו"ר הוועדה סיכם את הדיון: "ההוראות הרבה יותר טובות מהנעשה בעבר, השכר היומי יעמוד על 370 ₪, ההוראות הן מועילות לתושבי עוטף עזה, ולישובים שהופכים לקבועים, ואנחנו נמשיך ונפעל לסיוע".

גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול: "אני רוצה לומר לוועדה, לרשות המיסים ולכולם תודה בשם כל תושבי עוטף עזה. אני יודע שזה היה קשה".

אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב אמר: "לאחר עבודה מאומצת, דיונים רבים וכיתותיי רגליים בין משרדי הממשלה השונים, אושרו היום בוועדת הכספים של הכנסת, מספר תקנות המאפשרות פיצויים למעסיקים ולעסקים בגין נזק ישיר (הפסד ימי עבודה) בעת הנחייה של פיקוד העורף ופיצוי לעסקי התיירות על נזק עקיף שנגרם מטרור העפיפונים ובלוני התבערה החל מחודש מאי 2018. התקנות תקפות לכלל היישובים במועצות האזוריות החברות בעמותת התיירות, כולל דורות, ברור חיל ורוחמה. שנכנסו לרשימת היישובים לעניין הפיצויים באופן קבוע". 

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה