כל הפרטים על הפיצויים לתושבי הדרוםהסכם הפיצויים עבור העובדים שנאלצו להיעדר. למי מגיע ולאילו יישובים. הכל כאן

צילום: shutterstock

הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן, נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש ויו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד חתמו על הסכם פיצויים לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם החל ממאי 2018 ועד סוף דצמבר 2019.

ההסכם מגיע בעקבות החלטתו של שר האוצר משה כחלון לפצות את תושבי הדרום והעובדים באזור, ומעגן למעשה בחוק את ההנחיה לפיה על המעסיק לשלם לעובדים את ימי העבודה שהפסידו בגין המצב הביטחוני ועל פי הנחיות פיקוד העורף לסגירת מוסדות באזורים שהוגדרו "מיוחדים".

הממונה על השכר באוצר יזם הסכם משולש והרחיב אותו בצו הרחבה עליו צפוי להכריז שר הרווחה, כך שתקנות מס הכנסה יחולו על כל העובדים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי. אם פיקוד העורף יכריזו על סבבי לחימה נוספים שיגרמו להיעדרות מהעבודה עד לדצמבר השנה, הפרטים יפורסמו בכלי התקשורת ויהיו כלולים בהסכם זה.

העובדים הכלולים בהסכם הפיצויים:

העובדים המועסקים בשירות המדינה, שמשכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

 כל העובדים המועסקים על ידי החברים בארגוני "נשיאות הארגונים העסקיים". בין הארגונים החברים: התאחדות התעשיינים, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר, התאחדות הקבלנים, איגוד בתי המלון, איגוד היהלומים, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, איגוד הבנקים, איגוד האיכרים ועוד.

הסכם זה אינו חל על עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, אלא אם שוחרר כדין לפי החוק ולגבי התקופה שלגביה שוחרר.

באילו תנאים ישולם השכר לעובדים:

עובד יקבל שכר ממעסיקו בשל היעדרותו בתקופת ההסכם בגין הימים שנקבעו ובטווח האזורים הרלוונטיים. החל השעה שבה חל תוקפה של הודעת פיקוד העורף או משעת ההתחלה של משמרת, לפי המאוחר ביניהם, ועד לסיומה של משמרת העבודה. על אותו עובד להוכיח את התנאים הבאים:

עובד במוסד חינוך שנמצא ב"אזור המיוחד" ונסגר לפעולה בעקבות המצב הבטחוני.

עובד שנעדר מעבודתו כדי לשמור על ילדו שלומד במוסד חינוך באזור המיוחד ונסגר ולגביו יש שני תנאים: ילד שנמצא בהחזקתו הבלעדית של אותו הורה או שמא מדובר בעובד חד הורי.

בן הזוג של העובד הוא עובד או עצמאי שלא נעדר באותו היום מעבודתו.

העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר איסור התקהלות

העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים

העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד. מוגבלותו ידועה למעסיק והיא לא מאפשרת לו להתנייד או לשהות באזור המיוחד בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

הורה של אדם עם מוגבלות אשר נאלץ להעדר מעבודתו כיוון שהמוגבלות לא מאפשרת לו לעמוד בהוראות פיקוד העורף. הילד הוא בחזקתו הבלעדית של אותו הורה, או שמא מדובר בעובד חד הורי. בן/בת הזוג של אותו הורה עובד או עצמאי ולא נעדר מעבודתו באותו יום ולא יכל להשגיח על הילד.

במצב בו תהיה מחלוקת לגבי הימצאותו או אי הימצאותו של אותו מוסד חינוכי באזורים הרלוונטים, פיקוד העורף הוא זה שיכריע לגביו.

עובד שנוכו או ינוכו לו ימי חופשה בשל היעדרות מהעבודה בימים הרלוונטיים, יעמדו לרשות אותו עובד.

לא ישולם שכר לעובד בשל היעדרותו בגין ימי מחלה, חופשה, תאונה, ימי מילואים, וכן בשבת ימי חג למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלו.

כך יחושב השכר:

השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה בה נעדר יעמול על שכר העבודה יומי ברוטו ללא תוספות, אך יכלול הפרשות סוציאליות. שכרם של עובדים המועסקים בשירות המדינה יהיה מפורט ויובא בחוזה שיפורסם על ידי הממונה על השכר באוצר. עובד שלא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם לו על החלק היחסי של השכר. במקרה ובו מספר השעות בהן העובד לא עבד לא עולה על שעה אחת, לא יהיה זכאי לפיצוי מכוח הסכם זה.

התאריכים שבגינם יוענק הפיצוי:

במסגרת ההסכם בוצעה חולקו היישובים באזור עוטף עזה לקבוצות. בהתאם לבחינת סבבי הלחימה, הוחלט כי התשלום יוענק על פי התאריכים וקבוצות היישובים באופן הבא:

9.8.2018 - חמישי - 6:00-19:36 - קבוצת ישובים א' ו-ב'.

17-18.8.2018 - רביעי, חמישי - 3:38-3:38- קבוצת יישובים ג'.

26-27.10.2018 - שישי, שבת - 22:03-22:03 - קבוצת ישובים ד'.

11-12.11.2018 - ראשון, שני - 22:20-22:20 - קבוצת ישובים ה' .

12-13.11.2018 - שני, שלישי - 22:30-22:30 - קבוצת ישובים ו' ו-ד'.

25-26.3.2019 - שני, שלישי - 17:00-5:00 - קבוצת ישובים ח'.

26-27.3.2019 - שלישי, רביעי - 5:00-5:00 - קבוצת יישובים ט'.

4-5.5.2019 - שבת, ראשון - 20:00-20:00 - קבוצת יישובים י'.

5-6.5.2019 - ראשון, שני - 20:00-20:00 - קבוצת יישובים י"א .

חלוקת היישובים לפי קבוצות:

קבוצה א'/ג' -

אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, ניר יצחק, נירים, נחל עוז, ניר עוז, ניר עם, נתיב העשרה ,סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף ותקומה

קבוצה ב' -

יושביה, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, דורות, חוות השקמים, ניר משה, ניר עקיבא, קלחים, תלמי ביל"ו, שבי דרום, בית הגדי, מלילות, שיבולים, ברוש, צוחר, אוהד, שלומית, נווה, רוחמה, זרועה, אשבול, פעמי תש"ז, שדה צביר, מבועים, נתיבות, גבעולים, מעגלים, שרשרת, צאלים, תדהר, גבולות, תאשור

קבוצה ד'/ה'- אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, ניר יצחק, נירים, נחל עוז, ניר עוז, ניר עם, נתיב העשרה ,סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה, יושביה, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, דורות, חוות שקמים, גבע, בית הגדי, מליולות, שיבולים, צוחר, אוהד, שלומית נווה רוחמה, זרועה גבעולים, מעגלים, שרשרת, צאלים, ברור חיל, גבולות, שדה אברהם, אורים, מבקיעים

קבוצה ו'/ח'/ט' -

אבשלום, אור הנר, איבלים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, ניר יצחק, נירים, נחל עוז, ניר עוז, ניר עם, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה, יושביה, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, דורות, חוות השקמים, גבע, בית הגדי, מלילות, שיבולים, צוחר, אוהד, שלומית נווה, רוחמה זרועה, גבעולים, מעגלים, שרשרת, צאלים, ברור חיל, גבולות, שדה אברהם, אורים, נתיבות, אופקים, אשקלות, מוא"ז מרחבים, חוף אשקלון, בני שמעון

קבוצה י' -

יושביה, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, דורות חוות השקמים, ניר משה, ניר עקיבא, קלחים, תלמי ביל"ו, שבי דרום, בית הגדי, מלילות, שיבולים, ברוש, תדהר, פטיש, צאלים, רהט, גבעות בר, תראבין-א-צאנע והפזורה, שובל, עומר, אופקים, רנן, בטחה, אשל הנשיא, חצרים, ואדי נעם, באר שבע, מבועים, שומריה, צוחר, אוהד, שלומית נווה, רוחמה, זרועה, אשבול, פעמי תש"ז, שדה צבי, מבועים, נתיבות, גבעולים, מעגלים, שרשרת, תאשור, אורים, גבולות, להבים, בית קמה, דביר, משמר הנגב, להב, לקיה והפזורה, מסלול, פדויים, גילת, תפרח, נאות חובב, חלץ, שדה דוד, ניצן, ניצנים, באר גנים, ברכיה, ניר ישראל, כוכב מיכאל, שדה יואב, נהורה, ניר חן, שחר, בית שרקמה, מבקיעים, תלמי יפה, בני דרום, עזר, אמונים, שתולים, גבעתי, בני עי"ש, חצב, ביצרון, גן הדרום, אביגדור, אחווה, באר טוביה, כפר אחים, תלמי יחיאל, אלעזי, כפר הרי"ף, משואות יצחק, שפיר, גפן לוזית, נחושה, צפרירים תירוש, זבדיאל, רווחה, אלומה, נחלה קדמה, קריית גת, שדה משה, ברור חיל, תלמים ניצן ב', אשקלון, כפר סילבר, משען, הודיה, נגבה יד נתן נוגה, עוצם, זוהר, בת הדר, גיאה, אשדוד, ניר גלים, עזריקם, שדה עוזיהו, בית עזרא, גן יבנה, חצור, כנות, נווה מבטח, קריית מלאכי, אורות, ערוגות, תימורים, כפר ורבורג, ינון, כפר מנחם, מרכז פירא, עין צורים, גבעת יעשיהו, זכריה, שריגים, עגור, שדות מיכה, מנוחה, זרחיה,קוממיות ורדון, סגול קדמה, ניר בנים, אחוזם, אבן שמואל, איתן, שלוה, גת, בית ג'וברין, גלאון, אמציה, בני דקלים, אליהב, אשכולות, כפר זוהרים, כפר הריף, עוזה, נועם, לכיש, שומריה, שקף, נטע, כרמי קטיף חצור אשדוד, אלונה, זיקים, יד מרדכי, אור הנר, איבים, ניר עם, מפלסים, כפר עזה, נחל עוז, זמרת שובה, תושיה, רעים, נירים, ניר עוז, מגן, חולית, כרם שלום, מבטחים, עמיעוז, דקל, יבול, יתד גברעם, כרמיה, נתיב העשרה, ארז, גבים, שדרות, יכיני, סעד, עלומים, כפר מימון, שוקדה, בארי, כיסופים, עין השלושה, עין הבשור, ניר יצחק, סופה, תקומה, ישע אבשלום, פריגן, שדה אברהם, תלמי יוסף, גבעת ברנר, יסודות, נצר חזני, גאליה, כפר הנגיד, גבעת וושינגטון בניה, כפר מרדכי עשרת, שדמה, בית חלקיה, גדרה, גני יוחנן מזכרת בתיה, קריית עקרון, יבנה, בית גמליאל, בן זכי, כפר אביב, כרם יבנה, משגב דב, קבוצת יבנה, רבדים, בני ראם, גני טל, חפץ חיים, קדרון, יד בנימין, בית אלעזרי

קבוצה י"א -

יושיביה, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, דורות, חוות השקמים, ניר משה, ניר עקיבא, קלחים, תלמי ביל"ו, שביד דרום, בית הגדי, מלילות, שיבולים, ברוש, תדהר, פטיש, צאלים, רהט, גבעות בר, תראבין א-צאנע והפזורה, שובל, עומר, אופקים, רנן, בטחה, אשל הנשיא, חצרים, ואדי אל נעם, בועים, צוהר, אוהד, שלומית, נווה, רוחמה, זרועה, אשבול, פעמי תש"ז, שדה צבי, מבועים, נתיבות, גבעולים, מעגלים, שרשרת, תאשור, אורים, גבולות, להבים, בית קמה, דביר, משמר הנגב, להב, לקיה והפזורה, מסלול, פדויים, גילת, תפרח, נאות חובב, באר שבע, שומריה, חלץ, שדה דוד, ניצן, ניצנים, באר גנים, ברכיה, ניר ישראל, כוכב מיכאל, שדה יואב, נהורה, ניר חן, שחר, בית שקמה, מבקיעים, תלמי יפה, בני דרום, עזר, אמונים, שתולים, גבעתי, בני עי"ש, חצב, ביצרון, גן הדרום, אביגדור, אחווה, באר טוביה, כפר אחים, תלמי יחיאל, אלעזי, כפר הרי"ף, משואות יצחק, שפיר, גפן, לוזית, נחושה, צפרירים, תירוש, זבדיאל, רווחה, אלומה, נחלה, קדמה, קריית גת, שדה משה, ברור חיל, תלמים, ניצן ב', אשקלון, כפר סילבר, משען, הודיה, נגבה, יד נתן, נוגה, עוצם, זור, בת הודר, גיאה אשדוד, ניר גלים, עזריקם, שדה עוזיהו, בית עזרא, גן יבנה, חצור, כנות, נווה מבטח, קריית מלאכי, אורות, ערוגות, תימורים, כפר ורבורג, ינון, כפר מנחם, מרכז שפירא, עין צורים, גבעת יעשיהו, זכריה, שריגים, עגור, שדות מיכה, מנוחה, זרחיה, קוממיות, ורדון, סגול קדמה, ניר בנים, אחוזם, אבן שמואל, איתן, שלוה, גת, בית ג'וברין, גלאון, אמציה, בני דקלים, אליהב, אשכולות, כפר זוהרים, עוזה, נועם, לכיש, בית ניר, שומריה, שקף נטע, כרמי קטיף, חצור אשדוד, אלונה, זיקים, יד מרדכי, אור הנר, איבים, ניר עם, מחפלסים, כפר עזה, נחל עוז, זמרת, שובה, תושיה, רעים, נירים, ניר עוז, מגן, חולית, כרם שלום, מבטחים, עמיעוז, דקל, יבול יתד גברעם, כרמיה, נתיב העשרה, ארז גבים, שדרות, יכיני, סעד, עלומים, כפר מימון, שוקדה בארי, כיסופים, עין השלושה, עין הבשור, ניר יצחק, סופה, תקומה, ישע, אבשלום, פרי גם, שדה אברהם, תלמי יוסף, גבעת ברנר, יסודות, נצר נצר חזני, גאליה, כפר הנגיד, בית רבן, בניה, כפר מרדכי, מישר, עשרת, שדמה, בית חלקיה, גדרה, חפץ חיים, קדרון, גני יוחנן, מזכרת בתיה, קרית עקרון, יבנה, בית גמליאל, בין זכאי, כפר אביב, כרם יבנה, משגב דב, קבוצת יבנה, רבדים, בני ראם, גני טל, יד בנימין, בית אלעזרי

מועדי התשלום

מועד התשלום בגין הפיצויים על העדרות מהעבודה ממאי 2018 עד סוף יוני 2019 ישלומו במשכורת ספטמבר 2019 המשתלמת בחודש אוקטובר 2019. מועד התשלום מיולי 2019 עד דצמבר 2019 יעשה לא יאוחר ממשכורת חודש פברואר 2020 המשתלמת בחודש מרץ 2020.

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה