תרגיל התגוננות ארצי

משרד החינוך פותח היום (א') את שבוע ההתגוננות הארצי בבתי הספר ובגני הילדים והוא צפוי לכלול התמודדות עם ירי טילים, למידה מרחוק ותרגול של צוותי החירום בבתי הספר. נקודת השיא של השבוע תהיה ביום שלישי, ה- 3.3.2020 בשעה 10:05 במהלך ההפסקה, כשבאותה עת יתרגלו התלמידים התמודדות עם ירי טילים. על רקע התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט לערוך עדכון בתרגול ולא לכנס את התלמידים במרחבים הממוגנים אלא לקיים אותו רק בנתיבי הגישה אליהם.

המשך התרגיל, בדיקת הנוכחות וההפגה יתבצעו בכיתות הלימוד. התרגיל צפוי להינעל ביום חמישי ה- 5.3.2020  כשהוא מתקיים בליווי ובשיתוף של פיקוד העורף, הרשויות המקומית, משטרה, מד"א, כבאות והצלה.

כחלק משיפור היערכות לחירום, יערך השנה לראשונה בשיתוף פיקוד העורף, סקר מקוון למיפוי כשירות המרחבים הממוגנים במוסדות החינוך בקרב רכזי הביטחון הבית ספריים. נתוני מיפוי המיגון של מוסדות החינוך ירוכזו במערכת נתונים של פיקוד העורף, אשר תסייע לתכנן ולקבל החלטות לגבי קיום לימודים בזמן חירום בכפוף להנחיות פקע"ר ומגבלות נתוני המיגון.

במהלך התרגיל השבועי, יקיים משרד החינוך תרגיל ארצי ללמידה מרחוק בחירום אליו יצטרפו השנה לראשונה גם בתי הספר החרדיים. במהלך התרגיל יתנסו צוותי ההוראה והתלמידים בתקשורת ובלמידה מרחוק מכל מקום בו הם שוהים, באמצעות שימוש בסביבות ובתכני לימוד דיגיטליים. מערך הלמידה מרחוק מאפשר למידה בעתות חירום בכמה מסגרות: ביצוע משימות מתוקשבות, באופן שיתופי או פרטני, כל תלמיד/ה בזמנו/ה החופשי, או בלמידה סינכרונית משותפת, על ידי מורות/ים. ברמה בית ספרית או ברמה הארצית. התרגיל המתוכנן נועד לחזק ולבסס את המקצועיות של צוותי ההוראה והתלמידים, בהוראה ובלמידה בסביבות לימודיות מקוונות ובחוויה של הצלחה בביצוע המשימות השונות.

 

התרגיל הלמידה מרחוק יערך בשני מתווים:

הראשון  - ארצי (כלל בית ספרי) - בו ייקחו חלק כ-1,300,000 תלמידים. במתווה זה צוותי ההוראה והתלמידים יתרגלו את  הפעולות הבאות:

נוכחות - בדיקה נוכחות התלמידים המשתתפים בתרגיל.

 למידה - ביצוע מטלת למידה מתוקשבת או פעילות ווירטואלית, ביצוע מטלת למידה באחת מהתשתיות / סביבות תוכן העומדות לרשות בית הספר, לדוגמה: מרחב באתר הבית ספרי, כיתה מקוונת (באמצעות תשתית "זום"), סביבת ענן גוגל, סביבת ענן מיקרוסופט, מערכת ניהול בית ספרית, שיעורי "צו 8 חינוכי", סביבת הלמידה של משרד החינוך (מודל), שידורי האקדמיה ברשת בפורטל תלמידים, סביבות תוכן ועוד.

 תקשורת - ביצוע שיח מקוון בין המורים לתלמידים.

 דיווח- הדיווח על ביצוע התרגיל יעשה ע"י מנהלי בתי הספר בלבד ישירות למטה המשרד.

  • השני - ניסיוני (פיילוט) בו יתנסו וייקחו חלק 102 חטיבות ביניים וכ -35,000 תלמידים ומחנכים.

 נוכחות - בדיקה נוכחות התלמידים המשתתפים בפיילוט באמצעות טופס חכם ייעודי שנבנה לשע"ח. טופס זה יאפשר העברת נתונים מידית לחדר מצב במשרד בשעת חירום אמת. בתרגיל זה נבחן את רלוונטיות ואיכות המענה באמצעות הטופס המקוון.

למידה - בתרגיל הלמידה ישתתפו 102 חטיבות הביניים במחוז דרום, להם הוקם מרחב ייעודי בפורטל תלמידים, שיאפשר קבלת משימה בתחום דעת מתמטיקה מותאמת לגילו של התלמיד וזאת לאחר שלב ההזדהות לסביבה. התלמיד יוכל לבצע את המשימה ולעקוב אחר התקדמותה ולמחנך תתאפשר גישה לדו"ח ביצוע ומעקב אחר תהליך הלמידה בכיתה.

   תקשורת - ביצוע שיח מקוון בין המורים לתלמידים.

 

בנוסף, יערך השבוע תרגול בנושא "הפעלת בני נוער מתנדבים" ברשויות המקומיות ובמסגרתו יתורגלו אלפי בני נוער וחברי המנהיגות הצעירה למשימות סיוע לקהילה בשעת חירום.