.

לאחר תקופה שבהם החקלאים בעוטף עזה סבלו מטרור הבלונים והעפיפונים שהובילו לשריפה של יותר מ-7,000 דונמים של גידולים חקלאים הם יזכו לקבל - 16 אלף דונם של שטחי אש שבהם קבורים מוקשים.

מדוברבאזור משולש גבולות ישראל, עזה ומצרים שיפונו על ידי צה"ל ויועברו לחקלאים מהמועצה האזורית אשכול.
ניקוי השטחים, שכבר החל, התאפשר עקב התיקון לחוק פינוי שדות מוקשים שנכנס לתוקפו השבוע.

החקלאים במועצה האזורית אשכול יקבלו תוספת כ-16 אלף דונמים לשטחי החקלאות באזור משולש גבולות ישראל, עזה ומצרים.

מדובר בשטחים בהם קבורים מוקשים ונפלים, נמצאים באזור חבל שלום, והוגדרו במשך שנים "שטחי אש" ולכן לא יכלו לעבור לבעלות החקלאים. התיקון החדש לחוק פינוי שדות מוקשים אשר נכנס לתוקף השבוע מחייב את מערכת הביטחון לפעול לפינוי הנפלים הישנים מהשטחים, בדומה לנוהל לפינוי מוקשים.

עבודות הפינוי כבר החלו, וחלק מהשטחים כבר נוקו. לאחר ניקוי השטחים תתבצע חלוקה ויוחלט אילו גידולים חקלאים יזרעו באדמה. ראש מועצת אשכול, גדי ירקוני, סיפר על התהליך שנמשך שנים: "השבוע עבר תיקון לחוק חשוב ומשמעותי לאשכול, שעבדנו רבות כדי לקדמו. עם פינוי הנפלים, ישוחררו עשרות אלפי דונמים של שטחים חקלאיים לטובת יישובי המועצה.

"שחרור השטחים והעברתם לבעלות קבועה של היישובים לצורכי חקלאות הם נדבך משמעותי בתוכנית הסדרת הקרקעות בין הישובים באשכול. תוכנית שעושה צדק בחלוקת השטחים בין הישובים לפי צרכיהם ומאפשרת, לראשונה, פריצת דרך בהתרחבות וצמיחה דמוגרפית באשכול".