הבוקר הגיעו מאות משפחות וילדים להפגין מול משרדי המועצה האזורית חוף אשקלון בעקבות מאבק עיקש שהם מנהלים כבר מספר חודשים, על הודעה בדבר שינוי מיקום בית הספר של הילדים לישוב ניצן. 

 במסגרת ההפגנה ערכו הילדים תהלוכות מבניין המועצה לבניין מחלקת החינוך .

יו"ר פורום ועד ההורים ונציג פורום של המושב נשאו דברים.

נציגי המועצה לא הגיעו או מסרו תגובתם להפגנה,וההורים כועסים על כך מאוד. ומדואגים מהבאות. 

הפגנה

בפתיחת תקופת הרישום לבתי ספר, נמסרה  הודעה רשמית להורי הילדים במושב  גיאה במועצה האזורית חוף אשקלון, הודעה  שהתקבלה להפתעתם, היא שהילדים העולים לכיתה א', משלושה ישובים שונים ברחבי המועצה, לא יוכלו מעתה ואילך להירשם לביה"ס 'חופים' הסמוך לאזור היישובים.
הורי הילדים החליטו למחאות על החלטת המועצה,פנו באמצעות פורום וועדי ההורים בחוף אשקלון,  למועצה לבדוק מה הסיבות להעברת הילדים. 
אין אפשרות ריאלית לרשום את הילדים
 
הוועד יצר תהליך של משא ומתן מול המועצה ואחראית החינוך ובמקביל תהליך חשיבה מושבי וקהילתי לגבי בית הספר המתאים ביותר לילדים. תוך בחינת כל המשמעויות הכרוכות בכך. בתגובה שקיבלו מהמועצה הוסבר שאין אפשרות ריאלית לרשום את הילדים לבית הספר 'חופים' ,עקב בעיות בינוי, וכתוצאה מכך  הוחלט ע"י פורום רחב של הורי גיאה, לבקש רישום  לבית ספר 'שדות סילבר'.
הורי הילדים טוענים " ראש המועצה ואחראית החינוך מסרבים, לאפשר לנו לרשום את ילדינו לביה"ס זה הקרוב לגיאה,  ומתעקשים שנרשום את ילדינו לבית הספר 'ניצן'."
בית ספר ניצןצילום איתן אפוטה.
 הסיבות אשר בגינן מבקשים הורי גיאה לרשום את ילדיהם ל'שדות סילבר':
 
1. מרחק נסיעה בלתי סביר
10 דקות נסיעה ל'שדות סילבר' לעומת 40 דקות בדרך עמוסה בתנועת מכוניות לביה"ס 'ניצן' (לציין כי השנה הייתה מעורבת הסעה ל'ניצן' בתאונת דרכים). 
2. שעות פעילות לא נוחות
התאמת שעות הפעילות והלימודים לביה"ס 'חופים' בו לומדים שאר ילדי המושב ובהם אחים לילדים העולים לכיתה א' (אין התאמה כזו בבית הספר 'ניצן').
  
3. אופי ביה"ס, רוח וחזון
ביה"ס 'שדות סילבר' קטן (2 כיתות בשכבה) והינו ביה"ס צומח בעל אופי חקלאי וסביבתי המתאים לרוח מושב גיאה. 
"נפגשנו עם ר' המועצה מר יאיר פרג'ון והגב' יפית בוכריס בהזדמנויות שונות בהן הסברנו את נימוקינו לרישום ל'שדות סילבר', בפגישות אלו התבהר כי אין סיבה חינוכית/מנהלית אשר בגינה לא יוכלו ילדי גיאה להירשם ל'שדות סילבר'."
חשוב לדעת כי לבית הספר 'שדות סילבר' יכולת ונכונות לקלוט את ילדי גיאה למסגרתו בשנה הבאה ובשנים הקרובות ללא צורך בתוספת כיתות.
 
וועד ההורים מדגיש, כי מהחלטת המועצה הראשונית, על העברת 3 ישובים מביה"ס 'חופים', למסגרת אחרת במועצה, נותרה על כנה ההחלטה רק לגבי מושב גיאה, דבר המעלה ספק לגבי השיקולים העניינים של המועצה בקביעת אזורי הרישום.
 
לאחר שבועות רבים בהם ניסו להביא לשינוי ההחלטה וההבנה, כי שיקולים זרים מובילים את ההחלטה לגבי העניין, החלטו ההורים  כי אין מנוס מהחרפת המאבק.
לכן, בצער רב, הוחלט ע"י הורי מושב גיאה כי במידה ולא תתקבל בקשתנו, ילדי המושב מכל הגילאים והכיתות לא יחלו את שנת הלימודים כסדרה וישבתו.
"בכוונתנו לנקוט בכל פעולה שתראה לנו נכונה, כולל שיבוש פתיחת שנת הלימודים , עד שמישהו יתייחס אלינו ברצינות ." ציינו ועד ההורים
תגובת המועצה האזורית חוף אשקלון :
ההחלטה לקביעת אזור הרישום לבתי בספר נעשית בין היתר בהתחשב  בנתוני ילודה ובתכניות בינוי וצמיחה. 
 
ראש המועצה רואה את תפקידו כמוביל את המהלך האסטרטגי של  מערכת החינוך במועצה
ובהחשב בנתונים אלה קבע ראש המועצה כי אזור הרישום לילדי גיאה  יהיה בבית הספר המעולה שלנו ניצן שבקיבוץ ניצנים.
ראש המועצה ומנהלת מח' החינוך נפגשו עם ההורים והסבירו את מכלול השיקולים. בראיה רחבה של כלל ילדי המועצה.
אנו בטוחים כי ילדי גיאה ייהנו מאוד מהשהות והלימודים בבית הספר ניצן -ניצנים.