וזו הזדמנות לחזור על ההנחיות מה עושים במקרה של הכשת נחש?

להרחיק את הנפגע מהנחש ולמנוע את תזוזתו, שכן כל תנועה מגבירה את זרימת הדם לאיבר המוכש. פינוי יש לעשות רק באמצעות אלונקה.

*להסיר מיד כל תכשיט, משום שהארס גורם להתנפחות ולאחר מכן יהיה קשה להסירו.

*לשטוף את המקום המוכש במים, ובמידת האפשר לחטא.

*לקבע את הגף המוכש כאילו מדובר בשבר.

*לבדוק אם ניתן למשש דופק בגף המוכש. אם לא, לציין זאת באוזני הפרמדיק או הרופא.

*במידת האפשר, להכניס צנתר לווריד ולהתחיל לערות נוזלים. הארס גורם תמט לורידים והם נסגרים.

*אם ההמתנה לאמבולנס מתמשכת, יש לאלתר אלונקה בעזרת מוטות ושמיכה ולהתקדם לבית החולים בכל דרך אפשרית.