אמש (ב') פורסם לראשונה על כוונתו של שר האוצר, משה כחלון, לגבש תכנית להוזלת מחירי הצהרונים בארץ, תכנית שעלותה הכוללת עומדת על כ-4 מיליארד שקלים. לפני מספר שעות הציג כחלון לראשונה את קווי המתאר של תכנית "נטו משפחה", שלדבריו הינה "תכנית חברתית כוללת בה אנחנו ממשיכים במאבק ביוקר המחייה".

שר האוצר משה כחלון מציג לראשונה את "נטו משפחה". צילום: פלאש90

עוד אמר כי "התכנית כוללת מהלך היסטורי של סבסוד צהרונים. אנחנו נדאג שיהיה אפשר לשלוח ילדים לצהרון בלי לפשוט רגל. כמו כן נעניק תוספת נקודות זיכוי להורים עובדים, יהיה פה חיסכון של מאות שקלים בחודש. המסר הוא שלא נשאיר אף אחד מאחור, יש לנו עוד הרבה משימות לפנינו".


עיקרי התוכנית:

הגדלת והשוואת נקודות זיכוי להורים עובדים בגין ילדים

המצב כיום: גברים זכאים לנקודות זיכוי בעבור ילד מרגע הולדתו עד גיל 4 באופן הבא: 1 נקודה בעבור ילד עד גיל שנה, שתי נקודות בעבור ילד בגיל 1 עד 2 ,ושתי נקודות בעבור גיל  3-2 ונקודה אחת מגיל 3-4.

נשים זכאיות לחצי נקודה עם הולדת הילד, ועם הגיעו לגיל שנה ועד גיל 6 הן זכאיות לשתי נקודות בעבור כל שנה.

השינוי בעקבות תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר: הגדלת והשוואת נקודות הזיכוי בין גבר לאישה: שני בני הזוג יהיו זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי עד גיל שנה, ול-2.55 נקודות מגיל שנה עד גיל 6.

ייכנס לתוקף רטרואקטיבית מינואר 2017 !

כיצד תעבוד התכנית בפועל? 

החל משנת הלימודים הקרובה, ספטמבר 2017 ,ייהנו הורים עובדים ממחיר מופחת בעבור צהרונים לילדים. בעקבות סיכום עם מרכז השלטון המקומי, תסבסד המדינה את התשלום בגין הצהרונים באופן דיפרנציאלי כך שסיוע גדול יותר יינתן למשפחות הגרות ביישובים חלשים. סבסוד הצהרונים יגדיל את שכר הנטו של כל משפחה באלפי שקלים בשנה. המצב כיום: עד היום נעו התשלומים של ההורים בעבור צהרונים בין 900 ₪ ל – 1300 ₪ לחודש - תלוי ביישוב.

שיעור ההנחה על פי מקום המגורים יקבע בהמשך, אך לפי המידע הקיים, השינוי בעקבות תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר: בישראל 255 רשויות מקומיות המחולקות לפי רמתן הכלכלית-חברתית ל-10 אשכולות. באשכול 10 מדורגים הישובים המבוססים ביותר בישראל, ובאשכול 1 הישובים החלשים ביותר. משרד האוצר יעניק סבסוד דיפרנציאלי בגין צהרונים באופן החלקוה לפי אשכול המועצות האזוריות : 

משפחות הגרות באשכול סוציואקונומי 4 -מועצה אזורית  שפיר - יהנו מסבסוד של 350 ש"ח לצהרון מגיל 3-8. 

משפחות הגרות באשכול סוציואקונומי 5- מועצה אזורית מרחבים - יהנו מסבסוד של 300 ש"ח לצהרון מגיל 3-8 .

משפחות הגרות באשכול סוציואקונומי 6- מועצה אזורית לכיש,אשכול - יהנו מסבסוד של 300 ש"ח עבור ילידי כיתות א-ב .

משפחות הגרות באשכול סוציואקונומי 7- מועצה אזורית שער הנגב, באר טוביה, חוף אשקלון,יואב  - יהנו מסבסוד של 200 ש"ח עבור ילדי כיתות א-ב .

התוספת לשכר הנטו: משפחות מאשכולות 3-1 כבר כיום זוכות לסבסוד כמעט מלא של הצהרונים. משפחות מאשכול 4 ייהנו מתוספת של 500,3 שקל לשנה לשכר הנטו עבור כל ילד מגיל 8-3 . עד הגיעו של הילד לכיתה ב' תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-500,17 שקל בחמש שנים. משפחות מאשכול 5 ייהנו מתוספת של 3000 שקל לשנה לשכר הנטו.עבור כל ילד מגיל 8-3. עד הגיעו של הילד לכיתה ב' תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב- 15,000 שקל לחמש שנים. משפחות מאשכול 6 ייהנו מתוספת של 3000שקל לשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א-ב. עם סיום כיתה ב' תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-6000 שקל בשנתיים.

משפחות מאשכול 7 יהנו מתוספת של 2000 שקל בשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א-ב. עם סיום כיתה ב' תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-4000 שקל בשנתיים. תושבי אשכולות 10-8 יזכו לתוספת של 1500 שקל בשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א- ב. עם סיום כיתה ב' תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-3000 שקל בשנתיים. *עשירונים 10-6 קיבלו הטבות במסגרת נקודות זיכוי ולכן לא קיבלו סבסוד לצהרונים לילדי הגנים. בנוסף, הפיצוי שלהם זכו בגין ילדי א-ב נמוך יותר.

הגדלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי):

במטרה לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, הוחלט במשרד האוצר להגדיל ולהשוות בין גברים לנשים את גובה מענק העבודה הניתן כיום, וכן להרחיב את גובה ההכנסה בגינה הוא ניתן.

השינוי בעקבות תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר: העלאת תקרת השכר מ-4,800 שקל בחודש ל-5,000 שקל בחודש, ומענק של 495 שקל בחודש לשני בני הזוג. משפחות שבהן שני בני הזוג עובדים יזכו לתוספת של 30% כך שגובה המענק החודשי לשני בני הזוג עם שני ילדים יעמוד על 1288 שקל בחודש, במקום 825 שקל בחודש כיום. גובה המענק החודשי לשני בני הזוג עם שלושה ילדים יעמוד על 1872 שקל בחודש, במקום 1200 שקל בחודש כיום . השוואת מענקי העבודה בין גברים ונשים נועדה לתמרץ את השתלבותם של גברים בשוק העבודה.

הגדלת מענק העבודה יופעל רטרו אקטיבית עם הגשת הדוחות השנתיים לשנת 2017

שר האוצר משה כחלון: "מדינת ישראל אומרת היום בקול צלול וברור לישראלים עובדים שהיא  יודעת לתת ולא רק לקחת. תכנית נטו משפחה מביאה בשורה לזוגות צעירים עובדים. זו תוכנית שמעודדת יציאה לשוק התעסוקה, מגדילה את שיוויון ההזדמנויות ומעל לכל רואה בני אדם, אנשים, ולא מספרים.

באמצעות הפחתת המכסים על ביגוד, הנעלה ומכשירי סלולר בעלות של מאות מיליוני שקלים ותוספת נקודות הזיכוי להורים, נגדיל את ההכנסה הפנויה של המשפחות העובדות באלפי שקלים בשנה ונחזק את מעמד הביניים, עמוד השדרה של החברה הישראלית. תוכנית סבסוד הצהרונים תאפשר לנשים העובדות להישאר במעגל העבודה.

הגדלת מענק העבודה יאפשר למשפחות רבות להצטרף למעמד הביניים ולהוציא משפחות של הורים עובדים ממעגל העוני. התוכנית הזו מגדילה עוד את ההוצאה הציבורית כהשקעה המצמיחה פירות חיוביים למשק. זו תוכנית שתהווה מנוע צמיחה למשק תוך חיזוק החברה הישראלית, חיזוק המשפחה הישראלית העובדת, חיזוק הכלכלה והמשך הטיפול היסודי במדדי אי השוויון החברתיים והכלכליים תוך שמירה על אחריות תקציבית".