צילום: אלדה נתנאל

תשקיף להמשך השבוע ביישובי הדרום:

שני: מעונן חלקית עד מעונן. מצפון הארץ ועד צפון הנגב צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. ייתכנו טפטופים. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

רביעי: מעונן חלקית. גשמים מקומיים, ברובם קלים, ירדו בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.